Karina

Faļkenšteina

TEĀTRIS

  • Ēnu un leļļu teātra meistarklases bērniem un pieaugušajiem

  • Kreativitātes un improvizācijas meistarklases

  • Teātra izrādes 

  • Leļļu izgatavošana

  • Leļļu terapija

  • Sociālie, drāmas un mākslas projekti

GAISMAS UN ĒNU TEĀTRIS

LEĻĻU TEĀTRIS

LEĻĻU TERAPIJA